האם יש כיסוי ביטוחי גם בהיעדר רשיון נהיגה תקף 

פוליסת הביטוח מחריגה כיסוי באירוע בו נהג הרכב לא היה זכאי לרשיון נהיגה, על נושא הכשירות נסובו תילי הלכות וזו שנרצה להביא בפניכם כאן, נוגעת לשאלת הידיעה בפועל של הנהג, על עובדת השלילה.  המדובר בתיק שהחל בבית משפט השלום והגיע כערעור עד בית המשפט העליון ולאחרונה ניתנה בו החלטה בשאלה האם יש לראות נהג הרכב […]

אופניים חשמליים אינם כלי רכב מנועי

חשיבות הגדרת אופניים חשמליים ככלי רכב, הינה לעניין אפשרות קבלת פיצוי ביטוחי, שכן הולכי רגל אשר הם לרוב הנפגעים אינם זוכים לפיצוי. אם היו האופניים מוגדרים כרכב מנועי הרי במקרים של אירוע תאונה היה באפשרות הניזוק לתבוע את חברת קרנית (תאגיד ציבורי הממומן בין השאר על ידי פרמיית ביטוח חובה והיא מפצה נפגעי תאונות בהעדר […]

האם נובעים סדקים בהגנה היחסית אשר חלה עד כה על דירת פושט רגל?

בעקבות הלכה של בית המשפט העליון בפרשה הידועה כ"פרשת כובשי" זכתה דירתו של פושט רגל למעין הגנה מפני מימוש יחד עם שאר נכסיו. הכיצד? בית המשפט קבע כי במימוש דירתו של פושט רגל ימכרו אותה כתפוסה, דבר המקטין מאד את ערכה ומייתר כמעט את הכדאיות במכירה. הלכה זו נסדקה לאחרונה משקבע שופט בית המשפט המחוזי […]

האם יש מקום לחייב רוכש דירה

האם יש מקום לחייב רוכש דירה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה על מחיר הדירה למרות שהקבלן גרם לאיחור במסירתה והוא דורש תשלום ריבית עד ליום המסירה? שאלה זו עולה מתביעה כספית אשר הגיש משרדנו כנגד קבלן אשר איחר במסירת דירה לרוכש. הרוכש משלם את יתרת התמורה במועד מסירת הדירה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, אך מה הדין […]

מה תוקפו של יפוי כח

כידוע אפשר לבצע פעולה באמצעות יפוי כח אשר ניתן לעורך דין או לכל אדם אחר. אך לא הרבה יודעים כי תוקפו של יפוי הכח מוגבל והוא אינו חל לעולמים. כך למשל, לא ניתן לרשום אצל רשם המקרקעין (טאבו), או אצל גוף אחר המנהל פנקס על פי חיקוק, פעולה על פי יפוי כח אם מיום עשייתו […]

מי אחראי לנזק בשל פתיחת דלת מכונית בחוסר זהירות?

לא אחת אנו נתקלים בנהג אשר פותח את דלת המכונית בחוסר תשומת לב לתנועה שלצידו, אך מהו הדין שעה שנגרם נזק לדלת בשל רכב חולף אשר הדלת נפתחה לפתע לכיוונו. בנושא זה ניהלה עו"ד אורית משה ממשרדנו תביעה עבור נהג אשר עקף רכב חונה במקום אסור, נהג הרכב החונה פתח דלתו בחוסר זהירות והנהג אשר […]

פשיטת רגל, לא לתמיד

הליך פשיטת רגל הוא שלב בדרך להבראת החייב, הליך זה מטרתו לסייע בשיקום החייב ופתיחת דף חדש מבחינה כלכלית. עם מיצוי ההליך מוכיח החייב כי שילם לטובת נושיו ככל יכולתו והוא מבקש לשחררו מהליך פשיטת הרגל, לסיים ההליכים שהתנהלו כנגדו וחשוב גם, לבטל את כל ההגבלות שהוטלו עליו. לאחרונה סיימנו מספר תיקים שנוהלו במשרדנו בהפטרי […]

האם יכול מבוטח למנוע מחברת הביטוח שלו לשלם פיצוי לנפגע תאונה

עניינו של מאמר זה הוא בשאלת זכותו של מבוטח למנוע מחברת הביטוח שלו פיצוי בגין נזקי תאונה.סעיף 68 לחוק חוזה הביטוח מאפשר למבוטח להתנגד לתשלום הפיצוי. אולם בסופו של דבר חברת הביטוח רשאית לגבש את דעתה באופן עצמאי.במקרה הנדון כאן, תבעה חברת שלמה תחבורה את חברת ביטוח הפניקס ומבוטחה אשר גרם נזק לרכבה בארוע של […]

המתכון לצמצום הפסדים

במאמר זה נתמקד בצמצום הנזק הכספי הנגרם בשל חדלות פירעון של לקוח, או בהתנהלות הנכונה, הקודמת לשלב הגביה המשפטית. נתחיל בשלב החיוב, הנוצר באמצעות הזמנה ובהידרשות המסמכים הרלבנטיים:א. הכנת מסמכים מתאימים 1. במקביל, לקבלת ההזמנה, יש להכין מסמכי הזמנה מדויקים אין להוציאהזמנה מבלי שנערכה בכתב, תוך פרוט מלא ומדויק של ההזמנה ופרטי הרוכש. 2. יש […]

כיצד לגבות חובות או ניהול סיכונים נכון?

לא אחת אני נשאל על ידי לקוחותי תוך כדי הדרכתם על ניהול סיכונים של עסקיהם, איך להמנע ממצב של שיק חוזר או עסקה שלא מכובדת, במצבים כאלה אני מוצא עצמי אומר להם כי הדרך הטובה ביותר להמנע מארועים כאלה, הינה לא לבצע עסקה כלל. משמעות האמור לעיל הינה פשוטה, אין בית עסק שיצליח להמנע מכשלון […]