מה תוקפו של יפוי כח

כידוע אפשר לבצע פעולה באמצעות יפוי כח אשר ניתן לעורך דין או לכל אדם אחר. אך לא הרבה יודעים כי תוקפו של יפוי הכח מוגבל והוא אינו חל לעולמים.

כך למשל, לא ניתן לרשום אצל רשם המקרקעין (טאבו), או אצל גוף אחר המנהל פנקס על פי חיקוק, פעולה על פי יפוי כח אם מיום עשייתו עברו 10 שנים, הוראה זו מקורה בחוק הקרוי "חוק להגנת רכוש מופקד".

החוק החריג יפוי כח שאין ממנו חזרה, דהיינו יפוי כח בלתי חוזר, והגבלת התקופה חלה רק על הרשאות כלליות.

יש לדעת גם כי תוקפו של יפוי כח יפוג במקרים נוספים כגון פטירת מייפה הכח או ביטולו.

דילוג לתוכן