מאמרים

כיצד לגבות חובות או ניהול סיכונים נכון

תאריך: 29 מרץ 2006

לא אחת אני נשאל על ידי לקוחותי תוך כדי הדרכתם על ניהול סיכונים של עסקיהם, איך להמנע ממצב של שיק חוזר או עסקה שלא מכובדת, במצבים כאלה אני מוצא עצמי אומר להם כי הדרך הטובה ביותר להמנע מארועים כאלה, הינה לא לבצע עסקה כלל.

משמעות האמור לעיל הינה פשוטה, אין בית עסק שיצליח להמנע מכשלון בעסקה, בין באי כיבוד התחייבות או קריסת לקוח, החוכמה הינה למזער את הנזק ולהגיע למצב כזה במינימום אבידות, זו תורת ניהול הסיכונים והיא מבוססת על מספר עקרונות.

1. ההתקשרות צריכה להיות ברורה.

2. פרטי המזמין צריכים להיות מדוייקים.

3. העסקה צריכה להעשות בכתב.

4. מיד כשעולה החשש כי העסקה נכשלה, בין באי יכולת הלקוח לשלם את חובו או בשל קשיים בעסקו, יש לפעול משפטית, ללא עיכובים.

במאמר זה אשתדל לפרט את העקרונות ולהבהירם.

1. התקשרות ברורה היא כזו שאינה גורמת לחיכוכים בין הצדדים כי תנאיה לא הובנו כהלכה, יש לפרט נתוני העסקה, את התחייבויות כל אחד מהצדדים ולהבהיר נקודות הנדמות לפעמים פעוטות או ברורות, כי מה שברור לצד האחד אינו תמיד ברור לשני, תופתעו להווכח כי כשהעסקה מגיעה לכתלי בית המשפט, עד כמה חוסר ההבנה וההסכמה היה תהומי, דבר שניתן היה לפתור קודם להתהוות הסכסוך, באופן פשוט ומוצלח.
על כן יש לדעת, חובה לחזור ולדבר על כל פרט ולהמנע ממחשבה כגון: "זה כל כך ברור אין צורך לדבר על זה" או "אם נעלה את הנושא זה יצור ויכוח מיותר" ובכן, תתפלאו לדעת כי הויכוח אם יווצר לא יהיה דומה כלל למערכה שתתנהל בבית המשפט על פרשנות העסקה, אלא שאז אחרי שכבר השקעתם כספים והוצאות קשה יהיה להשיבם לבית העסק, לא לבצע העסקה אם אין בה הסכמות מלאות, יהיה איפוא רווח נקי ומוצלח יותר.

2. פרטי המזמין צריכים להיות מדוייקים, תחום מילויי הנתונים המדוייק בין המתקשרים בעסקה, הינו תחום אפור אשר אין אליו תשומת לב מספקת וגורם הפסדים כספיים ממשיים לעסקים, אשר בקצת תשומת לב ודיוק אפשר למנעם, קורה לא אחת שטופס הזמנת מוצר ממולא ברשלנות, שם המזמין לא זהה לשם בית העסק המתקשר, רושם ההזמנה לא ער למעמד האישיות המשפטית, או שהוא רושם את פרטי המזמין כשם מסחרי ולא כשם המשפטי וכשמתעורר הצורך לנקוט הליכים משפטיים, אין בידי העסק כל פרט מזהה נכון ומדוייק לגבי החייב והוא נאלץ לזנוח התביעה.
על מקבלי ההזמנות לוודא לפני אספקת המוצר כי רישום המזמין הנו נכון משפטית, ניתן להעזר ביועץ המשפטי של בית העסק ולבקשו לעבור על ההזמנות ולהעיר לגבי אופן מילויו, שכן בשלב זה קודם שחזר השיק או נתבע המזמין לשלם עבור ההזמנה, יחסי הצדדים נינוחים ואפשר יהיה לקבל ממנו פרטים מלאים ומדוייקים יתכן לכשיוברר לספק כי המזמין הנו חברה בע"מ הוא יבקש ערבות לביצועה, או לשיוברר לו כי המזמין הנו אדם פרטי, הוא יוותר על דרישת הערבות.
בית העסק חייב לראות במילוי פרטי המזמין, חובה ולא עול, להתיחס לכך בקפדנות באותה מידה בה הוא מתמחר את מוצריו.

3. אין תחליף לעסקה בכתב, היא ברורה יותר, שכן אז צריך להעלות שאלות ולתת להן פתרונות היא מונעת התכחשות, היא משמשת ראיה בבתי המשפט ולעיתים קובעת את הפרוצדורה המשפטית לניהול התביעה ולעיתים מונעת את הצורך בניהול תביעה, שכן רוב המחלוקות הועלו על הכתב והמזמין הסביר יבין בדרך כלל, כי הליך של התכחשות לעסקה, לא יועיל לו וכי עדיף להגיע להסדר מהיר ונוח.

4. הליכים משפטיים מידיים, ללא רחמים הם המתכון הנכון להשיב את הרווח או לפחות את העלות של העסקה, בד"כ עסקים בקשיים מתכחשים למצבם, הם דוחים את חובותיהם מתוך תקווה כי מצבם ישתפר, הם דוחים חובות תוך טענה לגבי טיב העסקה או תנאיה מתוך מגמה להרוויח זמן שבמהלכו אולי ישתפר מצבם, אך ישנם עסקים שאינם הולכים שולל אחר התנהגות כזו והם פועלים ביד חזקה לגבית חובם, קורה לא אחת כי במקרה כזה הראשון זוכה ולשני לא נותר אלא לבכות, שכן החייב נכנס להליכי פשיטת רגל, פרוק, הסדר נושים, הקפאת הליכים ושאר מרעין בישין.
במקרה של חשש להצלחת העסקה, אין לנהוג יותר בכפפות של משי, דחיה ורחמים לא יובילו ליחסים הדדיים של כיבוד הסכמים, החייב תמיד יתחמק בסופו של דבר ובית העסק שנתן את המוצר תמיד ירגיש נבגד על האמון שהכזיב ועל הפסדו.
בתחום הגביה המשפטת. קיימים עורכי דין מתמחים, על בית העסק לפנות אל עו"ד באופן מיידי. כל עיכוב או מתן ארכות, יפגע אח"כ בפעילות עורך הדין וגם המוכשר ביותר מביניהם לא יתגבר על בית עסק שבעליו ברח מהארץ ולא השאיר דבר מאחריו.
חלק ניכר מעורכי הדין יהיו מוכנים גם לקבל שכ"ט על בסיס תוצאות התביעה, הכל כפוף כמובן לזמן הנכון בה הובאה לטיפולם, כי כשהעסק החייב עדיין פעיל ניתן לגבות החוב, כך ששכירת עורך דין לטיפול בגבית החוב, איננה מכבידה מבחינה כספית ובניגוד לדעה הרווחת, אין להמנע ממנה מחשש השקעה כספית נוספת שלא תניב, להיפך הרווח על החזר כסף לבית העסק עולה עשרות מונים על הרווח בביצוע העסקה והשקעה מדודה וסבירה, חיונית ותניב תוצאות.
לסיכום, הצלחתו של עסק בגבית הכספים המגיעים לו, תלויה בבדיקה תקופתית של הגורמים המנויים במאמר זה ובהקפדה על מילויים.

הערה – אין בתוכן מאמר זה משום מתן ייעוץ
אלא מסירת מידע כללי בלבד.

דילוג לתוכן