האם נובעים סדקים בהגנה היחסית אשר חלה עד כה על דירת פושט רגל?

בעקבות הלכה של בית המשפט העליון בפרשה הידועה כ"פרשת כובשי" זכתה דירתו של פושט רגל למעין הגנה מפני מימוש יחד עם שאר נכסיו. הכיצד? בית המשפט קבע כי במימוש דירתו של פושט רגל ימכרו אותה כתפוסה, דבר המקטין מאד את ערכה ומייתר כמעט את הכדאיות במכירה.

הלכה זו נסדקה לאחרונה משקבע שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ע. מאור, כי משפחתו של החייב אינה מנותקת מהליך פשיטת הרגל שעובר בן משפחה, עצם העובדה כי אחד מבני המשפחה נמצא בהליך פשיטת רגל משפיעה על התא המשפחתי בכללותו.

המסקנה מכך כי הגם שבן הזוג של החייב או ילדיו אינם חייבים לנושים, הרי אורח חייהם מושפע מהליך זה והדברים באים לידי ביטוי גם בהיבטים החומריים.

ומהכלל אל הפרט, בפסק הדין בו אנו דנים מצא בית המשפט כי תשלומי המשכנתא של משפחת החייב גבוהים מאד ובלתי סבירים ביחס למצב בו נמצא החייב, כאן שילמה המשפחה 7,300 ₪ לחודש כהחזר משכנתא עבור דירת גג בצפון בתל אביב, בית המשפט סבור כי מי שנמצא בהליך פשיטת רגל צריך להסתפק במגורים צנועים יותר, לחסוך את החזר המשכנתא ולממש סכום מהותי ממכירת הדירה לטובת הנושים.

התנהלות כלכלית צנועה מחייבת ומתבקשת לא רק מהחייב עצמו אלא גם מבני המשפחה על מנת לקצר את הזמן שהמשפחה תהיה נתונה בהליכי פשיטת רגל המכבידים על מרקם החיים המשפחתיים.

פניה יזומה של חייב להלכי פשיטת רגל משמעה כי הוא מבקש למסור כלל נכסיו לשם מימוש וחלוקה לנושים, לרבות דירת המגורים, ונאמר גם כי החייב פונה להליך פשיטת רגל כי הוא נעדר נכסים לתשלום חובותיו, החזקת דירות יוקרה והשארתה בידיו תוך טענה כי אין לו נכסים להחזר חובותיו, אינה נטענת בתום לב ומקטינה את נכסי קופת פשיטת הרגל.

בשולי פסק הדין מציין השופט כי פסק דינו מתייחס לדירת יוקרה בעלת שווי רב והמשך מגורי החייב בדירה כזו תוך כדי הליך פשיטת הרגל מעוררת אי נוחות.

 

* בינתיים לאחר פרסום פסק הדין, נכנס לתוקפו חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי, אשר החליף את פקודת פשיטת הרגל והוא בתוקף מאז ספטמבר 2019, וההגנה היחסית על דירת המגורים, בוטלה ועל כך יפרסם משרדנו מאמר בנפרד.

דילוג לתוכן