האם יש מקום לחייב רוכש דירה

האם יש מקום לחייב רוכש דירה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה על מחיר הדירה למרות שהקבלן גרם לאיחור במסירתה והוא דורש תשלום ריבית עד ליום המסירה?

שאלה זו עולה מתביעה כספית אשר הגיש משרדנו כנגד קבלן אשר איחר במסירת דירה לרוכש.

הרוכש משלם את יתרת התמורה במועד מסירת הדירה בתוספת הפרשי ריבית והצמדה, אך מה הדין כשהעיכוב במסירה נגרם בשל איחור הקבלן וכתוצאה מכך מחוייב הרוכש בהפרשי הצמדה וריבית גם לתקופת העיכוב שגרם לה הקבלן.

התובע שילם לקבלן את מלוא מחיר הדירה טרם המסירה, חויב ושילם גם הפרשי הצמדה וריבית אשר כעולה מהאיחור במסירה, חושבו גם הם בסכום גבוה.

טוען הקונה כי אלמלא איחר הקבלן במסירה לא היה מחויב בהפרשים כה גבוהים והוא דורש השבתם.

ההליך המשפטי בין הצדדים הסתיים מחוץ לכתלי בית המשפט בהסדר פיצויים לשביעות רצון לקוחנו.

דילוג לתוכן