פוליסת הביטוח מחריגה כיסוי באירוע בו נהג הרכב לא היה זכאי לרשיון נהיגה, על נושא הכשירות נסובו תילי הלכות וזו שנרצה להביא בפניכם כאן, נוגעת לשאלת הידיעה בפועל של הנהג, על עובדת השלילה

המדובר בתיק שהחל בבית משפט השלום והגיע כערעור עד בית המשפט העליון ולאחרונה ניתנה בו החלטה בשאלה האם יש לראות נהג הרכב כמבוטח, הגם שרשיונו נשלל

בתיק זה, חברת הביטוח מנורה סרבה לשלם תגמולי ביטוח בטענה כי מי שנהג ברכב בזמן התאונה עשה זאת ללא רשיון בתוקף וזאת מכיוון שרשיונו הותלה עקב צבירת נקודות

על עובדת ההתליה, אין מחלוקת, והנושא בדיון הינו האם ידע הנהג, על כך, שאם לא ידע, הוא נחשב כמי 

שנהג בהיתר

בבית משפט השלום העיד הנהג ואישר כי הכתובת אליה נשלחה הודעת ההתליה היא כתובתו, אך לא דרש את המכתב מסניף הדואר ועל כך יש לראותו כמי שלא קיבל ההודעה. בית המשפט קבע כי ההלכה הינה שלא די להוכיח את משלוח הודעת הפסילה בדואר רשום, אלא יש להוכיח כי זו נמסרה בפועל לנהג ומשלא הוכחה, דין טענת המבטח להיעדר כיסוי ביטוחי להדחות

בערעור על ההחלטה טענה מנורה כי שגה בית המשפט בפרשנותו על חזקת המסירה לשיטתה, הנטל להוכחת המסירה מוטל על הנהג, בית המשפט המחוזי קיבל עמדה זו וביסס החלטתו בין השאר על תקנות התעבורה, לפיהן רואים חזקת מסירה ייכמסירה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב המנעות מלקבלה", כלומר, נמנע הנהג לקחת את דבר הדואר יראו אותו כאילו קיבל הודעת ההתליה

למרות זאת, ראה בית המשפט המחוזי לראות את ההודעה כאילו לא נתקבלה וזאת בשל פגמים בהוכחת המשלוח

הצדדים לא נחו והביאו הענין לבית המשפט העליון, כאן ניתן דגש לנושא ההתליה של הרשיון שכן יש לכך גם נפקות במישור הפלילי ולאו דווקא הביטוחי, וזו הסיבה לדווקנות בחובת היידוע, בסופו של דיון קובע בית המשפט הלכה כי מקום בו נשלחה הודעה על פסילת רשיון קמה חזקת מסירה והנהג הוא שנדרש להפריכה ולהוכיח את הנסיבות אשר יחריגו את חזקת המסירה, סיכומה של ההלכה הינו כי כל עוד הוכח משלוח ההודעה לפי הוראות תקנות התעבורה, בדואר רשום לפי הכתובת הרשומה במאגר משרד התחבורה. עובר הנטל לכתפי הנהג ועליו להוכיח את נסיבות אי מסירת ההודעה, משמע, לא חברת הביטוח צריכה להוכיח כי הנהג יודע בפועל, אלא הנהג נדרש להראות כי לא קיבל ההודעה ואי קבלת המכתב כשלעצמו כאשר נשלח בדואר רשום ולא נלקח, תחשב כמסירה בת תוקף לרבות כל הסנקציות הנובעות מכך